Cannon Ball

Förstör motståndarens torn innan han förstör ditt.