Cover Orange

Försvara apelsinen mot regnande spikbollar